Środki finansowania

Na instalacje systemów z pompą ciepła można pozyskać preferencyjne kredyty:

 Bank Ochrony Środowiska : http://www.bosbank.pl/index.php?page=2613

dotacje:

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska: http://www.nfosigw.gov.pl/site/index.php

oraz powiatowych, gminnych lub miejskich funduszach ochrony środowiska.

 

Miasto Kraków finansuje do 60% całości inwestycji dla osób fizycznych.

 

Systron Technology Team