Praktyczne rady

Wielu ludzi kojarzy pompę ciepła, jako coś nieosiągalnego ekonomicznie. Droga pompa ciepła jest już niestety mitem. Koszt instalacji, przy odpowiednim wcześniejszym zaplanowaniu inwestycji,  jest tylko od 30-50% wyższy od kosztów instalacji tradycyjnych. Stwierdzenie, że inwestycja taka się nigdy nie zwróci jest błędne. Przy obecnych warunkach cenowych alternatywnych nośników energii (gaz, olej opałowy) i przy dobrze zaplanowanym systemie inwestycja zwraca się w przeciągu kilku lat. Warunkiem zastosowania pompy ciepła jest posiadanie zasobów energii cieplnej w otaczającym nas środowisku. Warunek ten spełniony jest zawsze. Jednak w zależności od lokalizacji obiektu zachodzą różne możliwości jej wykorzystania. Różnorodność ofert na rynku pozwala nam dobrać odpowiedni dla nas system w zależności od zapotrzebowania na energie oraz możliwości wykorzystania dolnego Ľródła, którym może być: powietrze, woda lub ziemia.   

 

Dla osiągnięcia niskich kosztów instalacyjnych i eksploatacyjnych systemu ogrzewania pompą trzeba spełnić następujące warunki:  

Na etapie projektowania: 

1. Odpowiednio usytuować budynek na działce, tak, aby zarezerwować odpowiedni obszar pod kolektor gruntowy. ¦rednio wielkość obszaru powinna być 2x większa niż powierzchnia grzewcza.

2. Odpowiednia dobrać konstrukcje budynku, a w szczególności podłogi. Powinna się ona charakteryzować dużą bezwładnością (pojemnością) cieplną), co pozwala korzystać z poboru energii elektrycznej głównie w tańszej strefie nocnej. Takim rozwiązaniem jest wodne ogrzewanie podłogowe, które jest świetnym buforem ciepła. W systemie tym nie potrzebujemy montować dodatkowych zbiorników buforowych. Ciepło oddawane jest bezpośrednio z pompy ciepła do krążącego w podłodze płynu.  Różnica temperatur rzędu 35 C pomiędzy Ľródłem górnym i dolnym jest wtedy optymalna do pracy pompy ciepła. Dzięki czemu współczynnik sprawności pompy ciepła tzw. COP, może osiągnąć wysokie wartości rzędu 5. Co oznacza, że z 1kWh włożonej energii elektrycznej możemy uzyskać 5 kWh energii na ogrzanie budynku.

3. Przewidzieć dwutaryfowy licznik energii elektrycznej, co pozwala zaoszczędzić nawet 50% kosztów eksploatacyjnych.

4.Nie projektować kominów spalinowych i wentylacyjnych w kotłowni, drzwi ognioodpornych i innych zabezpieczeń ognioodpornych, przyłączy gazu czy zbiorników oleju. 

Na etapie wykonania: 

1. Prawidłowo określić zapotrzebowanie cieplne budynku- OZC

2. Wybrać odpowiednie możliwe dolne Ľródło dla pompy ciepła

3. Dobrać odpowiednią pompę ciepła do OZC i rodzaju Ľródła ciepła

4. Wykonać prawidłowo dolne Ľródło

5. Wykonać prawidłowo ogrzewanie podłogowe.

 

Jeśli warunki te podstawowe będą spełnione to powodzenie sukcesu z pompą ciepła jest gwarantowane.