Dolne źródło ciepła

Źródło dolne jest zasadniczym elementem systemu ogrzewania pompą ciepła i od jego prawidłowego doboru zależą w głównej mierze koszty eksploatacji instalacji. Źródłem dolnym pompy ciepła może być: powietrze, woda,  ziemia lub sztuczne źródło np. ścieki, woda powrotna w systemach ciepłowniczych, inne ciecze, gazy lub powietrze ogrzewane w jakimś procesie technologicznym.

Powietrze - jest to źródło ciepła łatwo dostępne, nie sprawdza się jednak w naszych warunkach klimatycznych dla centralnego ogrzewania. Bardzo dobre zastosowanie tutaj mają pompy ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, które nawet w zimie pokrywają w 100% zapotrzebowanie na tą energie poprzez wykorzystanie ciepłego powietrza z wentylacji na zasadzie rekuperacji. Ich zaletą jest też możliwość wykorzystania efektu klimatyzacyjnego oraz osuszania pomieszczeń.

 

Wody gruntowe - mają względnie stałą temperaturę przez cały rok od 8 do 12°C, dlatego są dobrym źródłem ciepła dla pomp, ponieważ można uzyskać bardzo dobry współczynnik efektywności pompy ciepła (COP ok. 6), co wiąże się z najbardziej ekonomicznym wykorzystaniem pompy ciepła. W tym systemie wykorzystuje się dwie studnie, jedna poborowa druga zrzutowa.

 

 

Kolektor gruntowy -to kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej glikolem. Może być poziomy (płaski lub spiralny) zakopany na głębokość ok. 1,3m- 1,8 m pod powierzchnią gruntu lub pionowy w odwiertach o głębokości do 100 m. 

 

 

Kolektor z bezpośrednim parowaniem-system wyposażony w płaski kolektor z rurek miedzianych z otuliną polietylenową, zakopanych na głębokości minimum 0.8 m. Temperatura na tej głębokości może spaść momentami poniżej zera, co nie przeszkadza w poprawnej pracy systemu. W kolektorze tym cyrkuluje czynnik roboczy np. propan, jako nośnik ciepła.